Регистрација за есенската кампања 2019

hc

Регистрирајте ги купените пумпи и ќе добиете Grundfos елек Гратис!

За било кои 8 купени и регистрирани пумпи (UPS, ALPHA1 L, ALPHA2, ALPHA3, COMFORT) ќе добиете  Grundfos елек .

Внесете ги следните податоци:

CTF_TrM:Please fill in the required fields
- Неважечки email

Кои типови на пумпи сте ги купиле и колку?


CTF_TrM:You may withdraw your consent at any time. Such withdrawal will not affect the lawfulness of the processing prior to the consent withdrawal. You also have the right to object to a use of your personal data for direct marketing purposes including profiling. For more information regarding your personal data and your rights, please see our CTF_TrM:Terms & Conditions CTF_TrM:and CTF_TrM:Privacy Policy

* Промотивната акција важи за пумпите купени во период од 15.08.2019. до 31.12.2019.

Прифаќам и се согласувам  Grundfos да ми испраќа информации за производите, новините и промотивните понуди по емаил.

Вработените во Grundfos, овластените дистрибутери и членовите на нивните семејства не смеат да учествуваат во оваа промотивна акција.

Вашата емаил адреса е дел од нашата база на деловни соработници кои ја користиме исклучиво само за информативни и промотивни цели.Никој друг нема пристап до овие податоци. Ако не сакате повеќе да ги добивате нашите емаилови, секогаш можете да се одјавите со одговор на овој маил или со притискање на линкот Одјава долу.

За повеќе информации за Grundfos,нашите производи и новини посетете ја нашата  веб страна 

За повеќе информации на zdonev@grundfos.com