Eсенската акција 2016

04/08/2016

Есенската акција 2016

ИЗБЕРЕТЕ ГИ НАЈДОБРИТЕ ЦИРКУЛАЦИОНИ ПУМПИ И ОБЕЗБЕДЕТЕ НАЈДОБРА ИНСТАЛАЦИЈА

Секоја купена пумпа учествува во наградувањето!

Регистрирајте ги купените пумпи UPS, ALPHA2/2L и ALPHA3 во периодот од 01.08.2016. до 31.12.2016. и собирајте поени.

Во зависност од собраните поени со пополнувањето на образецот можете да добиете Grundfos маица и/или Grundfos елек.

Повеќе информации побарајте кај нашите овластени дистрибутери.

Образецот за регистрација можете да го превземете овде.